Studia i praca? Sprawdź ofertę studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Zastanawiasz się nad pogodzeniem studiów oraz pracy?

Uniwersytet Szczeciński posiada bogatą ofertę studiów  niestacjonarnych I i II stopnia!

 

Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania:

Branding miast i regionów I stopień/ II stopień

Ekonomia I stopień/ II stopień

Finanse i rachunkowość I stopień/ II stopień

Informatyka i ekonometria I stopień/ II stopień

Logistyka I stopień/ II stopień

Logistyka- studia inżynierskie I stopień/ II stopień

Turystyka i rekreacja I stopień

Zarządzanie I stopień/ II stopień

 

Wydział Humanistyczny:

Filologia angielska I stopień/ II stopień

Filologia germańska I stopień/ II stopień

Filologia hiszpańska I stopień

 

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia:

Wychowanie fizyczne I stopień

Zdrowie publiczne II stopień

 

Wydział Nauk Społecznych:

Bezpieczeństwo narodowe I stopień/ II stopień

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień/ II stopień

Management instytucji publicznych i public relations I stopień

Pedagogika I stopień/ II stopień

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza I stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I stopień

Pedagogika resocjalizacyjna I stopień

Pedagogika specjalna I stopień

Praca socjalna I stopień/ II stopień

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

Fizyka II stopień

 

Wydział Prawa i Administracji:

Administracja I stopień/ II stopień

Prawo JM

Prawo służb mundurowych I stopień/ II stopień

 

Sprawdź pełną ofertę studiów stacjonarnych -> https://kandydaci.usz.edu.pl/