Skip to content

Algorytm przeliczania punktów

AM9I4847

Zastanawiasz się, jak przeliczyć wyniki z matury na punkty w procesie rekrutacji? Nic prostszego. Weź do ręki swoje świadectwo maturalne i pomnóż wyniki z matury przez dane z poniższej tabeli.

Co to jest nowa matura?

To potoczna nazwa egzaminu maturalnego, którego wynik jest przedstawiony w procentach. Takie egzaminy są od 2005 roku w liceach ogólnokształcących, a od 2006 roku w technikach.

Jak obliczyć swój wynik?

Każdy kierunek studiów ma swoje kryteria kwalifikacji (to przedmioty punktowane podczas rekrutacji). Studia I° oraz studia jednolite magisterskie mają zawsze 3 grupy punktowanych przedmiotów. Ich listę znajdziesz przy opisie kierunku studiów na naszej stronie internetowej.

Wybierz interesujący Cię kierunek studiów i pomnóż swoje wyniki z matury przez liczbę wskazaną w powyższej tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawałeś na poziomie rozszerzonym, pomnóż wynik przez liczbę z zielonej kolumny, a jeśli na poziomie podstawowym, pomnóż przez liczbę z żółtej kolumny.

Np. na kierunku Ekonomia I° kryteria kwalifikacji wyglądają następująco:

Grupa I: geografia / historia / matematyka / wiedza o społeczeństwie

Grupa II: język obcy nowożytny

Grupa III: biologia / chemia / fizyka i astronomia / fizyka / geografia / historia / informatyka / język obcy nowożytny / wiedza o społeczeństwie

Przykładowe wyniki z matury mogą wyglądać następująco:

Wpisując wyniki w ten sposób, uzyskasz 62,4 punktów. Jak to policzyć?

Grupa I: matematyka podstawowa 100% x 0,25 = 25 punktów

Grupa II: język angielski rozszerzony 66% x 0,3 = 19,8 punktów

Grupa III: fizyka rozszerzona 88% x 0,2 = 17,6 punktów

25 + 19,8 + 17,6 = 62,4.

Czy zdając maturę, np. z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym mogę w jednej grupie podać wynik z podstawy, a w innej z rozszerzenia?

Niestety nie. Dany przedmiot (w tym przypadku język angielski) może być wzięty pod uwagę tylko raz przy przeliczaniu punktów. Matura rozszerzona z języka angielskiego, to wciąż matura z języka angielskiego. Możesz wpisać ten przedmiot tylko raz, w jednej z grup.

Mam wynik z jednego przedmiotu, np. języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, ale nie jestem pewien, który wynik jest dla mnie korzystniejszy. Co mam zrobić?

Możesz wpisać wynik z tego przedmiotu w obydwu kolumnach – w podstawie i rozszerzeniu. Nasz system rekrutacyjny przeliczy Ci korzystniejszy wynik i wskaże go automatycznie.

Nie mam przedmiotów we wszystkich trzech punktowanych grupach. Czy mogę aplikować na ten kierunek?

Jasne, że możesz! Jeśli nie masz punktowanych przedmiotów we wszystkich grupach, możesz wskazać oceny w dwóch albo nawet tylko w jednej z grup. Otrzymasz odpowiednio mniej punktów, jednak wciąż możesz brać udział w procesie rekrutacji.

Zdałem maturę dwujęzyczną. Czy dostanę za to jakieś dodatkowe punkty?

Tak, matura dwujęzyczna z języka obcego nowożytnego jest dodatkowo punktowana. Oprócz mnożnika na poziomie rozszerzonym (zielona kolumna w tabeli) Twój wynik zostanie pomnożony przez 1,5. Jednocześnie suma Twoich punktów rekrutacyjnych nie może przekroczyć 100. 

Ważne! Jeśli posiadasz maturę dwujęzyczną, zaznacz to w systemie rekrutacyjnym, podczas uzupełniania danych osobowych!

Rodzaj matury_lista

Podając wynik z języka obcego, który zdałeś na poziomie dwujęzycznym, zaznacz to w systemie rekrutacyjnym:

Co to jest stara matura?

To potoczna nazwa egzaminu maturalnego, którego wynik jest przedstawiony w ocenach. Takie egzaminy były do 2004 roku w liceach ogólnokształcących, a do 2005 roku w technikach.

Jak powinienem obliczyć swój wynik, jeśli posiadam starą maturę?

Każdy kierunek studiów ma swoje kryteria kwalifikacji (to przedmioty punktowane podczas rekrutacji). Studia I° oraz studia jednolite magisterskie mają zawsze 3 grupy punktowanych przedmiotów. Listę punktowanych przedmiotów w każdej z grup znajdziesz przy opisie kierunku studiów na naszej stronie internetowej.

Wybierz interesujący Cię kierunek studiów i podstaw swój wynik z matury za liczbę wskazaną w powyższej tabeli. Jeśli uczyłeś się w skali ocen 1-6, korzystaj z pomarańczowej tabeli,  a jeśli w skali ocen 2-5, korzystaj z niebieskiej tabeli. W sytuacji, gdy z danego przedmiotu nie zdawałeś matury, możesz wziąć pod uwagę ocenę z danego przedmiotu, którą otrzymałeś na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Możesz również wpisać swoje oceny z matury oraz ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – system wybierze dla Ciebie korzystniejsze wyniki, jednak w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę ocena z matury.