Skip to content

Kandydaci ze specjalnymi potrzebami

Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (DWON). Jego siedziba mieści się w Domu Studenta nr 3 przy ulicy Kordeckiego 15.

Zadaniem Działu jest wsparcie studentów z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami w trakcie procesu kształcenia. W jaki sposób? Poprzez dostęp do informacji o możliwych sposobach dostosowania procesu dydaktycznego do ich potrzeb.

Zgodnie z polityką uczelni kandydaci z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami, którzy chcą podjąć studia na Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci. Co to znaczy? Że mimo swojej niepełnosprawności mają równe szanse na zdobycie wymarzonego wykształcenia.

Potrzebujesz wsparcia podczas rejestracji elektronicznej lub egzaminów wstępnych na studia? Zgłoś się do Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
tel. 91 444 38 70

Nasza uczelnia realizuje strategię zapewnienia dostępności w obszarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Regularnie modernizujemy infrastrukturę, aby zapewnić jeszcze lepsze warunki dla studentów z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami.

Posiadamy budynki dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich, windy i rampy, które umożliwiają dostęp do wszystkich kondygnacji.

Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego są wyposażone w specjalnie dostosowane stanowiska, aby sprostać potrzebom osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością.

Studenci z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami mają równe prawa z innymi studentami i tak jak oni, mogą korzystać z pozostałych form wsparcia materialnego. Jeśli szukasz informacji na temat stypendiów, zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Stypendia” dostępnej na stronie głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Znajdziesz ją pod linkiem: https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/

Czym jeszcze zajmuje się DWON?

· zatrudnia asystentów, którzy są gotowi do wspierania studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami;

· realizuje projekt „MaximUS Dostępności”, dzięki któremu, m.in.. zapewniamy usługę transportową dla studentów z niepełnosprawnością ruchową;

· zapewnia treningi z neurodydaktykiem, który pomaga w poprawie wyników w nauce, zwiększeniu zasobów pamięci, spostrzegawczości, uwagi i koncentracji;

· stworzył Punktu Pomocy Psychologicznej, gdzie specjaliści są przygotowani, aby pomóc studentom i doktorantom w potrzebie.

· zatrudnia tłumaczy języka migowego, którzy pomagają studentom i doktorantom podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie załatwiania spraw uczelnianych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://bon.usz.edu.pl/