Drogi Kandydacie! 

Chcielibyśmy jak najlepiej pomóc Tobie zarówno przy wyborze kierunku studiów, jak i podczas procesu rekrutacji – stąd lista najczęściej zadawanych pytań.

Rejestracja na studia

Czy należy czekać do wyników matury, żeby zarejestrować się na studia?

Nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się w systemie ERK i uiścić opłatę na dany kierunek. Zarejestrować się możesz już od 06 czerwca 2022 roku. Po otrzymaniu wyników maturalnych -uzupełnisz je w systemie.

Czy kolejność rejestracji ma znaczenie?

Nie, kolejność rejestracji nie ma znaczenia, istotny natomiast jest wynik maturalny. Zalecamy jednak, aby nie odkładać jej na ostatnią chwilę. Na kierunek dostaną się osoby z najwyższymi wynikami w ramach limitu przyjęć przewidzianego dla danego kierunku.

Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które możesz się zarejestrować. Pamiętaj tylko, że aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek.

Czy wyniki matur ustnych będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Nie, pod uwagę będą brane tylko wyniki matur pisemnych. Wyniki matury ustnej mogą być brane pod uwagę tylko w przypadku kandydatów z tzw. “starą maturą” (tzn. wyrażoną w ocenach).

Progi punktowe

Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku. Limity miejsc dostępne są >TUTAJ<

Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji?

Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.

Kwalifikacja na wybrany kierunek

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na Twoim koncie ERK oraz SMSem . Informacje o tym, kiedy to nastąpi znajdziesz w zakładce TERMINY REKRUTACYJNE.

Czy mogę zakwalifikować się na kilka kierunków i dopiero po wynikach rekrutacji zdecydować, który kierunek chcę studiować?

Tak. Możesz zakwalifikować się na kilka kierunków, a po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć dokumenty tylko na jeden wybrany przez Ciebie kierunek.

Co oznacza, że zakwalifikowałem/am się do II etapu rekrutacji ?

Kwalifikacja do II etapu oznacza, że kandydat pomyślnie przeszedł proces rejestracji, opłacił w terminie opłatę rekrutacyjną oraz wczytał na swoim koncie w ERK plik potwierdzający uiszczenie opłaty, a jego punktacja pozwala na zmieszczenie się w limicie przyjęć na wybranym kierunku.

Kiedy należy zaczytać dokumenty ?

Po pozytywnej informacji o wyniku kwalifikacji do II etapu rekrutacji, zgodnie z terminarzem. Niewczytanie skanów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kto i kiedy może wczytać oświadczenie o gotowości podjęcia studiów ?

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu z powodu wyczerpania limitu miejsc, mogą wczytać w systemie ERK pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US. Oświadczenie musi zostać zaczytane zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

Jak znaleźć się na liście rezerwowej ?

Lista rezerwowa tworzona jest spośród osób, które zaczytały w odpowiednim terminie oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US. Z listy rezerwowej komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu i z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc jest terminowe zaczytanie oświadczenia oraz uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów.

Nabory

Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru?

Nie zawsze. Kierunki cieszące się największą popularnością zamykają się w I naborze – z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Jeśli w I turze dostanę się na studia i złożę na nie dokumenty, ale potem okaże się, że w II lub III turze dostanę się na swój wymarzony kierunek, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego?

Tak. W takim przypadku należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów (wzór do pobrania w systemie ERK) i wysłać e-mailem  na adres: rekrutacja@usz.edu.pl

Dokumenty

Kiedy należy dostarczyć dokumenty?

Termin składania dokumentów znajdziesz w zakładce >TERMINY REKRUTACYJNE<. Po kwalifikacji do kolejnego etapu będziesz miał możliwość zaczytania dokumentów w systemie a w późniejszym terminie dostarczenia ich na wydział.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć?

Wykaz  dokumentów znajdziesz w zakładce >WYMAGANE DOKUMENTY<

Jeśli w terminie składania dokumentów jestem na urlopie/wyjeździe/za granicą, to czy mogę zaczytać dokumenty w późniejszym terminie?

Nie. Musisz zaczytać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie na swoim koncie w systemie ERK.

Jestem na liście rezerwowej. Czy też muszę zaczytać dokumenty?

Nie. Wymagane dokumenty zaczytujesz w systemie po otrzymaniu informacji od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Czy opłatę rekrutacyjną należy wnieść od razu po rejestracji w systemie ERK?

Nie. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://kandydaci.usz.edu.pl/terminy-rekrutacji-2022/. Pamiętaj jednak aby potwierdzenie przelewu wczytać na swoim koncie w systemie ERK.

Jeżeli staram się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek, to czy opłatę rekrutacyjną wnoszę za każdy kierunek?

Tak. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, na poczcie. Nie ma możliwości dokonania opłaty osobiście w siedzibie uczelni. Opłatę dokonujesz na swój prywatny numer konta podany w systemie ERK.

Co należy wpisać w tytule przelewu?

W tytule przelewu wpisz nazwę, poziom i formę kierunku, na który aplikujesz.

Czy przelew należy zrobić z własnego konta, czy może on zostać wykonany z konta rodzica?

Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne subkonto kandydata wskazane w ERK.

Zrealizowałem(-am) opłatę rekrutacyjną, ale wciąż nie jest ona odnotowana w ERK. Dlaczego?

Księgowanie płatności trwa zwykle kilka dni roboczych. Ale pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został wysłany na właściwy numer konta i przed upływem terminu zamknięcia systemu ERK, wszystko jest w porządku. Pamiętaj jednak aby potwierdzenie przelewu wczytać na swoim koncie w systemie ERK.

Poradnik Studenta