Drogi Kandydacie! 

Chcemy jak najlepiej pomóc Ci zarówno przy wyborze kierunku studiów, jak i podczas procesu rekrutacji – stąd lista najczęściej zadawanych pytań.

Rejestracja na studia

Czy należy czekać do wyników matury, żeby zarejestrować się na studia?

Nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się w systemie ERK i uiścić opłatę za dany kierunek. Zarejestrować się możesz już po rozpoczęciu rekrutacji na studia. Po otrzymaniu wyników maturalnych – uzupełnisz je w systemie.

Czy kolejność rejestracji ma znaczenie?

Nie, kolejność rejestracji nie ma znaczenia, istotny jest wynik maturalny. Zalecamy jednak, aby nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę. Na kierunek dostaną się osoby z najwyższymi wynikami w ramach limitu przyjęć przewidzianego dla danego kierunku.

Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Nie ma ograniczenia co do liczby kierunków, na które możesz się zarejestrować. Pamiętaj tylko, że aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek.

Czy wyniki matur ustnych będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Nie, pod uwagę będą brane tylko wyniki matur pisemnych. Wyniki matury ustnej mogą być brane pod uwagę tylko w przypadku kandydatów z tzw. “starą maturą” (wyrażoną w ocenach).

Progi punktowe

Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku. Limity miejsc dostępne są >TUTAJ<

Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji?

Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.

Kwalifikacja na wybrany kierunek

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu?

Taka informacja zostanie wysłana do Ciebie w systemie ERK, jako email oraz SMS. Informacje o tym, kiedy to nastąpi znajdziesz w zakładce TERMINY REKRUTACYJNE.

Czy mogę zakwalifikować się na kilka kierunków i dopiero po wynikach rekrutacji zdecydować, który kierunek chcę studiować?

Tak. Możesz zakwalifikować się na kilka kierunków, a po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć dokumenty tylko na jeden wybrany przez Ciebie kierunek.

Co oznacza, że zakwalifikowałem się do II etapu rekrutacji?

Kwalifikacja do II etapu oznacza, że przeszedłeś pomyślnie proces rejestracji, opłaciłeś w terminie opłatę rekrutacyjną oraz wczytałeś na swoim koncie w ERK plik potwierdzający uiszczenie opłaty, a Twoja punktacja pozwala na zmieszczenie się w limicie przyjęć na wybranym kierunku.

Kiedy powinienem zaczytać dokumenty ?

Po tym, jak otrzymasz informację, że zakwalifikowałeś się do II etapu rekrutacji. Dokładne terminy znajdziesz w terminarzu rekrutacyjnym. Jeśli nie wczytasz dokumentów w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w procesie rekrutacji.

Kto i kiedy może wczytać oświadczenie o gotowości podjęcia studiów?

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu z powodu wyczerpania limitu miejsc, mogą wczytać w systemie ERK pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US. Oświadczenie musi zostać zaczytane zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego.

Jak znaleźć się na liście rezerwowej ?

Lista rezerwowa tworzona jest spośród osób, które zaczytały w odpowiednim terminie oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US. Z listy rezerwowej komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu i z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc jest terminowe zaczytanie oświadczenia oraz uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów.

Nabory

Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru?

Nie zawsze. Kierunki cieszące się największą popularnością zamykają się w I naborze z powodu wyczerpania limitu miejsc.

W I turze dostałem się na jeden kierunek. Brałem udział również w II lub III turze i wtedy również dostałem się na inny kierunek. Czy mogę zrezygnować z kierunku z I tury i podjąć inne studia?

Tak. W takim przypadku powinieneś złożyć pisemną rezygnację ze studiów (wzór do pobrania w systemie ERK). Wydrukuj dokument, podpisz go, zeskanuj i wyślij emailem na adres: rekrutacja@usz.edu.pl

Dokumenty

Kiedy należy dostarczyć dokumenty na Uczelnię?

Podczas rekrutacji na studia należy wyłącznie załączyć skany lub zdjęcia dokumentów na swoim koncie w systemie ERK. Kiedy? Zajrzyj do terminarza rekrutacyjnego. Dokumenty załącza się w systemie ERK dopiero po otrzymaniu informacji, że jest się zakwalifikowanym do II etapu rekrutacji. Oryginały dokumentów należy dostarczyć na Uczelnię dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Twój Wydział skontaktuje się z Tobą i wskaże dokładny termin przyjmowania dokumentów.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć?

Wykaz dokumentów znajdziesz w zakładce >WYMAGANE DOKUMENTY<

Jeśli w terminie załączania dokumentów w systemie ERK jestem na urlopie/wyjeździe, to czy mogę załączyć je w późniejszym czasie?

Niestety nie. Musisz załączyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie na swoim koncie w systemie ERK. Jeśli nie umieścisz dokumentów w systemie rekrutacyjnym, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z dalszej rekrutacji.

Jestem na liście rezerwowej. Czy też muszę załączać dokumenty?

Nie. Wymagane dokumenty załączasz w systemie rekrutacyjnym dopiero po otrzymaniu informacji od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że jesteś zakwalifikowany do II etapu rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna

Czy opłatę rekrutacyjną muszę wnieść od razu po rejestracji w systemie ERK?

Nie. Opłatę rekrutacyjną powinieneś zrobić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, aby wczytać na swoim koncie w systemie ERK potwierdzenie płatności.

Jeżeli staram się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek, to czy opłatę rekrutacyjną wnoszę za każdy kierunek?

Tak. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy wybrany kierunek.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub na poczcie. Nie ma możliwości dokonania opłaty gotówkowej w siedzibie uczelni. Opłatę dokonujesz na swój indywidualny numer konta podany w systemie ERK.

Co należy wpisać w tytule przelewu?

W tytule przelewu wpisz nazwę, poziom i formę kierunku, na który aplikujesz.

Czy przelew należy zrobić z własnego konta, czy może on zostać wykonany z konta rodzica?

Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne konto kandydata wskazane w ERK.

Zrealizowałem opłatę rekrutacyjną, ale wciąż nie jest ona odnotowana w ERK. Dlaczego?

Księgowanie płatności trwa zwykle kilka dni roboczych. Pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został wysłany na właściwy numer konta i przed upływem terminu zamknięcia systemu ERK, wszystko jest w porządku. Pamiętaj o załączeniu na swoim koncie w systemie ERK potwierdzenia płatności.

Poradnik Studenta