Drogi Kandydacie! 

Chcielibyśmy jak najlepiej pomóc Tobie zarówno przy wyborze kierunku studiów jak i podczas procesu rekrutacji – stąd lista najczęściej zadawanych pytań.

Rejestracja na studia

Czy należy czekać do wyników matury, żeby zarejestrować się na studia?

Nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się w systemie ERK i uiścić opłatę na dany kierunek.

Czy kolejność rejestracji ma znaczenie?

Nie, kolejność rejestracji nie ma znaczenia, istotny natomiast jest wynik maturalny. Zalecamy jednak, aby nie odkładać jej na ostatnią chwilę. Przyjęcie na studia związane jest z prowadzonymi naborami na danych kierunkach. W ramach poszczególnych nabór limity miejsc na dane kierunki mogą zostać wyczerpane.

Na ile kierunków mogę się zarejestrować?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które możesz się zarejestrować. Pamiętaj tylko, że aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek.

Czy wyniki matur ustnych będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Nie, pod uwagę będą brane tylko wyniki matur pisemnych.

 

Progi punktowe

Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc, który został określony na danym kierunku. Limity miejsc dostępne są >TUTAJ<

Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji?

Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może się znacznie od siebie różnić.

 

 

Kwalifikacja na wybrany kierunek

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu na studia?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na Twoim koncie ERK oraz SMSem . Informacje o tym, kiedy to nastąpi znajdziesz w zakładce TERMINY REKRUTACYJNE.

Czy mogę zakwalifikować się na kilka kierunków i dopiero po wynikach rekrutacji zdecydować, który kierunek chcę studiować?

Tak. Możesz zakwalifikować się na kilka kierunków, a po otrzymaniu wyników rekrutacji złożyć dokumenty tylko na jeden wybrany przez Ciebie kierunek.

 

Nabory

Czy muszę kogoś informować, jeśli chcę wziąć udział w II lub III naborze rekrutacji?

Nie, nie musisz nikogo informować. Jeżeli nie zarejestrowałeś się podczas I naboru to w pozostałych powinieneś zarejestrować się w systemie ERK, wybrać kierunek i uiścić opłatę w wyznaczonym terminie.

Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru?

Nie zawsze, jednak nawet na bardzo popularnych kierunkach zdarza się, że część osób zakwalifikowanych do przyjęcia, rezygnuje z przyznanego miejsca, zwalniając je w ten sposób dla osób z listy rezerwowej – jeżeli taka jest tworzona. Jeżeli jej nie ma to w wyznaczonym terminie możliwa jest rekrutacja w ramach kolejnego naboru.

Jeśli w I turze dostanę się na studia i złożę na nie dokumenty, ale potem okaże się, że w II lub III turze dostanę się na swój wymarzony kierunek, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego?

Tak. W takim przypadku należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów (wzór do pobrania w systemie ERK) i wysłać e-mailem  na adres: rekrutacja@usz.edu.pl

Co to jest rekrutacja dodatkowa?

Rekrutacja dodatkowa to ponowne uruchomienie zapisów na studia. Jest to szansa na rekrutację dla osób, które nie brały udziału w zrealizowanych naborach lub nie dostały się na studia.

Czy w rekrutacji dodatkowej trzeba od nowa zakładać konto w ERK?

Założone wcześniej konto ERK będzie nadal aktywne, więc wystarczy tylko zalogować się na ponownie otwarte kierunki. Natomiast osoby, które nie brały udziału w pierwszej rekrutacji, powinny założyć konto w ERK.

 

 

Dokumenty

Kiedy należy dostarczyć dokumenty?

Termin składania dokumentów znajdziesz w zakładce >TERMINY REKRUTACYJNE<. Po kwalifikacji do kolejnego etapu będziesz miał możliwość zaczytania dokumentów w systemie a w późniejszym terminie dostarczenia ich na wydział.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć?

Wykaz  dokumentów znajdziesz w zakładce >WYMAGANE DOKUMENTY<

Jeśli w terminie składania dokumentów jestem na urlopie/wyjeździe/za granicą, to czy mogę złożyć dokumenty w późniejszym terminie?

Nie. Aby dostać się na studia, musisz dopilnować złożenia dokumentów w odpowiednim czasie i miejscu. Pamiętaj, że dokumenty należy zaczytać w systemie a w późniejszym terminie dostarczasz je do odpowiedniego dziekanatu.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?

Nie. Kandydat może złożyć dokumenty na trzy sposoby: osobiście, przez osoby trzecie albo za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Jestem na liście rezerwowej. Czy też muszę złożyć dokumenty?

Nie. Kandydaci, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na informacje o kwalifikacji. Jeśli wtedy znajdą się na liście kandydatów zakwalifikowanych, wówczas będą zobligowani do zaczytania dokumentów w systemie oraz złożeniu we właściwym dziekanacie.

Opłata rekrutacyjna

Czy opłatę rekrutacyjną należy wnieść od razu po rejestracji w systemie ERK?

Nie. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://kandydaci.usz.edu.pl/terminy-rekrutacyjne/

Jeżeli staram się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek, to czy opłatę rekrutacyjną wnoszę za każdy kierunek?

Tak. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, na poczcie. Nie ma możliwości dokonania opłaty osobiście w siedzibie uczelni.

Co należy wpisać w tytule przelewu?

Tytuł przelewu nie ma znaczenia, dlatego że opłata zostanie wniesiona na indywidualne subkonto danego kandydata (indywidualny numer konta dla każdego kandydata).

Czy przelew należy zrobić z własnego konta, czy może on zostać wykonany z konta rodzica?

Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne subkonto kandydata wskazane w ERK.

Zrealizowałem(-am) opłatę rekrutacyjną, ale wciąż nie jest ona odnotowana w ERK. Dlaczego?

Dlatego, że księgowanie płatności trwa zwykle kilka dni roboczych. Ale pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został wysłany na właściwy numer konta i przed upływem terminu zamknięcia systemu ERK, wszystko jest w porządku.