PORADNIK STUDENTA – pigułka niezbędnych informacji o studiach.

Kandydacie,

1 lutego ruszają rekrutacja śródroczna. W ofercie mamy dla Was dwa kierunki na studiach II stopnia:

Zapisy na nabory będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji, wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki.

Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale, w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

Lista kontaktów do Komisji

Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciami (2 szt.)

Lista wymaganych dokumentów

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.