Jak zapisać się na studia?

Zapisy na studia na rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji  wyłącznie przez internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować. Poniżej czynności, które należy wykonać aby poprawnie przejść przez proces rekrutacji:

          a) założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane.

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

          b) wybrać interesujące kandydata kierunki,

         c) wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji (np. wyniki maturalne ),

        d) dokonać opłaty rekrutacyjnej (opłaty można dokonać bez wpisywania wyników).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).

UWAGA – NABORY DODATKOWE

14 października 2020 roku ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane. Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić swoje wyniki.

Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się na koncie w ERK, w bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.

Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciami (2 szt.)