Pobierz PORADNIK STUDENTA - pigułka niezbędnych informacji o studiach

 

Drogi Kandydacie !

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 w Uniwersytecie Szczecińskim rozpocznie się od maja 2023 r. Poniżej znajdziesz przydatne informacje związane z procesem rekrutacji.

Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji: wyłącznie przez Internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy się zarejestrować i wybrać kierunki studiów, na jakie chcesz aplikować. Poniżej czynności, które należy wykonać, aby poprawnie przejść przez proces rekrutacji:

Krok 1: Załóż konto kandydata i uzupełnij niezbędne dane.

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane, m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie Twoim identyfikatorem w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

Krok 2: Wybierz interesujące kierunki studiów.

Krok 3: Wprowadź wyniki będące podstawą do kwalifikacji.

Wyniki maturalne lub w przypadku aplikowania na studia II° ocenę z dyplomu/średnią ocen z przebiegu studiów co najmniej I°.

Krok 4: Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty można dokonać bez wpisywania wyników. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym) lub na kilka różnych kierunków należy uiścić opłatę za każdy z nich. Potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na swoim koncie w systemie ERK.

Krok 5: Zaczytaj dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK.

W procesie rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 nie składamy kompletu dokumentów osobiście ani nie wysyłamy ich pocztą. Wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować i zaczytać w systemie ERK. Ankietę osobową należy wydrukować (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać skan w systemie. Należy zadbać, aby wszystkie dokumenty były czytelne.

Po przyjęciu na studia Twój Dziekanat będzie kontaktował się z Tobą w sprawie dostarczenia oryginałów dokumentów celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem skanów dokumentów wykorzystanych w procesie rekrutacji.

Krok 6: Wyniki rekrutacji.

Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na wybranym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.