IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

W dniach 20-25 marca 2023 r. odbędzie się IX Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej organizowany przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedrę Pedagogiki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Tygodnia Pracy Socjalnej brzmi: „Walka z mitami i stygmami w polskiej pracy socjalnej”.

Instytut Pedagogiki US wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zapraszają studentów oraz do uczniów szkół średnich do udziału w wykładach, warsztatach, spotkaniach, wizytach studyjnych, mających na celu ukazywanie bogactwa pracy socjalnej, jej niejednorodnego oblicza, świata samych pracowników, klientów oraz problemów, z jakimi obie grupy się spotykają.

  • Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz JM Rektor Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.
  • Patronat medialny: NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Partnerzy i goście: Stowarzyszenie FENIKS, Stowarzyszenie Tęcza Serc, Szkoła Podstawowa nr 59, Dom Skandynawski / Scandinavian Meeting Point, Centrum Seniora w Szczecinie.

Chętnych do udziału w spotkaniach zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wraz z opisami oraz zgłoszenie do dr Barbary Chojnackiej poprzez e-mail: barbara.chojnacka@usz.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona.

4tydzień-848x1200