Eksperckie czwartki

Zapraszamy studentów i kandydatów na cykl spotkań z ekspertami dot. szeroko rozumianego rynku pracy.

Dyżury ekspertów będą odbywały się cyklicznie, w formie bezpośredniej rozmowy w biurze ABK US przy ul. Cukrowej 12/pok. 235SIL.

Jest to dobra inicjatywa dla osób, które: 

 • chcą założyć własną firmę i przygotować biznesplan,
 • szukają pieniędzy na założenie lub rozwój firmy,
 • mają wątpliwości związane z prawem pracy np. chcą skonsultować swoją umowę z pracodawcą,
 • szukają swojej drogi zawodowej,
 • myślą o zmianie/wyborze kierunku studiów,
 • chcą skonsultować CV.

„Ekspercki czwartek” zaplanowano w godz. 10:00 – 14:00.

 • 9 marca 2023 r.
 • 13 kwietnia 2023 r. 
 • 11 maja 2023 r. 
 • 15 czerwca 2023 r.

Z porady jakiego eksperta można skorzystać? 

 • Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie,
 • Głównego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Szczecinie,
 • Technoparku Pomerania,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego (doradca edukacyjny),
 • Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (doradca zawodowy).