Rekrutacja śródroczna tylko do 23.02.2023r.

Ostatnie dni rekrutacji! Rejestracja tylko do 23.02.2023 r.! Nie czekaj do ostatniej chwili 🙂

W ofercie mamy dla Was 3 kierunki stacjonarne II°:

· Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (studia 3-semestralne dla osób posiadających stopień inżyniera)
· Stosunki międzynarodowe
· Menedżer dziedzictwa kulturowego

Rekrutacja na studia odbywa się przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Zasady rekrutacji:

1) zarejestruj się w systemie ERK

2) wybierz kierunek studiów

3) dokonaj opłaty rekrutacyjnej

4) uzupełnij swoje wyniki

5) załącz skany wszystkich wymaganych dokumentów

Ogłoszenie wyników już 24.02.2023!