• 22 PAŹ 20

  Studenci stosunków międzynarodowych zapoznają się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości i bieżących światowych wydarzeń. W programie duży nacisk położono także na wyrobienie umiejętności analitycznych pozwalających na podejmowanie świadomych, racjonalnych i trafnych decyzji uwzględniających aktualną sytuację i interesy różnych aktorów działających w środowisku międzynarodowym.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Poznasz
  • wiadomości z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, prognozowania i symulacji międzynarodowych, polityki rozwojowej oraz ochrony praw człowieka,
  • historyczne, kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnego świata.

  Wybierając odpowiednią specjalność nabędziesz wiedzą i umiejętności dotyczące polityki międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym, funkcjonowania gospodarki światowej i rynków międzynarodowych oraz komunikowania międzykulturowego.

  Przykładowe przedmioty

  bezpieczeństwo międzynarodowe; międzynarodowa ochrona praw człowieka; globalizacja
  i regionalizacja; prognozowanie i symulacje międzynarodowe; oral history w relacjach między narodami i grupami etnicznymi; międzynarodowy rynek informacji i nowych technologii; inwestycje zagraniczne; stereotypy w stosunkach międzynarodowych

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • dyplomaci i urzędnicy konsularni,
  • urzędnicy, analitycy i specjaliści administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach i korporacjach działających na rynkach międzynarodowych,
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych, analitycy w placówkach naukowo-badawczych zajmujących się sprawami międzynarodowymi,
  • eksperci w szeroko rozumianych mediach.

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • regiony, subregiony, pogranicza;
  • gospodarka światowa i handel międzynarodowy

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzą specjaliści i eksperci zajmujący się problemami współczesnej Azji, Ameryki, Kaukazu, Skandynawii, Afryki, Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich. Poprzez spotkania z osobami realizującymi politykę zagraniczną (w ramach wykładów gościnnych) studenci mogą na bieżąco konfrontować swoją wiedzę i przekaz medialny z rzeczywistością. Studenci mogą również uczestniczyć w pracach koła naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy, projektach międzynarodowych prowadzonych przez wykładowców oraz programach wymiany międzynarodowej.