• 22 PAŹ 20

  Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący zarządzanie stać się mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zakładać i prowadzić własną firmę,
  • podejmować trafne decyzje, stosując metody i techniki zarządzania,
  • wykorzystywać kompetencje interpersonalne związane z komunikacją i współpracą w zespole,
  • prowadzić działania marketingowe w internecie,
  • budować relacje z pracownikami,
  • rozwiązywać problemy biznesowe,
  • przeprowadzać analizy biznesowe i rynkowe.

  Przykładowe przedmioty:
  analiza danych marketingowych, gospodarowanie kapitałem ludzkim, media w zarządzaniu, komunikacja marketingowa, planowanie i pozyskiwanie pracowników, kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw, motywowanie pracowników, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie pracą zespołową, e-marketing, social media, zarządzanie usługami, zarządzanie relacjami z pracownikami, metody i techniki doskonalenia jakości

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści z różnych obszarów funkcjonowania organizacji, np. ds. kadr, ds. rekrutacji, ds. marketingu, ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych, ds. rozwoju, ds. strategii, ds. jakości, ds. reklamy,
  • analitycy biznesowi,
  • menedżerowie projektu,
  • przedsiębiorcy – właściciele małych firm.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponujemy pełny – mi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na kierunku zarządzanie student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: „Inicjatywa”, Marketingu czy „Biznes Innowacje Networking”. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy działów przedsiębiorstw i kierownicy zespołów, aby zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i realizacją funkcji menedżerskich „od kuchni”. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami.