• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, zarządzania oraz kultury fizycznej i zdrowia. Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji na rynku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności,
  • właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej,
  • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć,
  • pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego,
  • pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,
  • metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,
  • organizowania spotkań konferencyjnych i biznesowych, eventów sportowych i turystycznych,
  • posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej.

  Przykładowe przedmioty:
  metodyka aktywności fizycznej, obsługa ruchu turystycznego, organizacja ruchu turystycznego, e-technologie w turystyce i rekreacji, niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji, planowanie marketingowe w turystyce i rekreacji, survivalowe i niekonwencjonalne formy turystyki i rekreacji, terenoznawstwo i nawigacja w rekreacji, metodyka pracy event planera

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe),
  • przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe),
  • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby),
  • urzędach miejskich i marszałkowskich w wydziałach odpowiedzialnych za turystykę.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • instruktor rekreacji ruchowej;
  • menedżer turystyki;
  • organizator turystyki i podróży;
  • organizator eventów sportowych i turystycznych

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Do wyboru studentów są różnorodne zajęcia terenowe realizowane w atrakcyjnych zakątkach kraju i zagranicą. Na studiach istnieje możliwość poszerzenia własnych horyzontów poprzez działalność w: Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy”, „KoNTurUS” oraz w Studenckim Klubie Turystycznym.