• 22 PAŹ 20

  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętności niezbędnych do ,,rozbrajania” manipulacyjnych i fałszywych przekazów oraz fakenewsów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

  Nauczysz się:
  • analizy socjotechnik oraz różnych sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
  • rozumieć różne konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
  • dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni ogólnokrajowej i międzynarodowej,
  • wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
  • współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych.

  Przykładowe przedmioty:
  psychologia społeczna, socjotechnika; teorie i strategie wpływu społecznego, plakat wyborczy-warsztat, socjologia podejmowania decyzji, socjologia zachowań ludzkich, techniki i warsztaty szkoleniowe, komputerowa analiza i wizualizacja danych, design thinking, wywieranie wpływu przez grupy, socjologia codzienności i potocznego myślenia

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • jednostkach samorządu i administracji rządowej, samorządowych zakładach budżetowych, rządowych agencjach wykonawczych,
  • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych,
  • mediach jako redaktorzy, analitycy, korespondenci, dziennikarzy śledczych,
  • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako eksperci ds. brandingu, liderzy zespołu, pracownicy działu obsługi klienta, pracownicy działów promocji i marketingu, agencjach reklamowych,
  • sferze publicznej, jako działacze samorządowi i społeczni.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Nasi studenci będą mieli możliwości: • pracy na nowoczesnym sprzęcie komputerowym (58 stanowisk do ćwiczenia technik komputerowej analizy danych), • ćwiczenia własnych umiejętności prowadzenia wywiadów grupowych (FGI) w dwóch salach fokusowych z lustrami weneckimi i kamerami.