• 22 PAŹ 20

  Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii.  Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstawowych metod diagnostyki psychologicznej,
  • korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych,
  • samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym,
  • rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje,
  • rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa.

  Przykładowe przedmioty:
  psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia różnic indywidualnych, diagnoza sprawności poznawczych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia zaburzeń osobowości, psychometria, psychologia kliniczna I (psychopatologia), psychologia społeczna, elementy psychiatrii, psychologia społeczna, psychopatologia chorób i zaburzeń psychicznych, warsztat trenera, wywieranie wpływu społecznego, marketing i reklama

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie,
  • firmach zajmujących się doradztwem zawodowym lub marketingiem,
  • działach PR i rekrutacyjnych.
  Absolwenci ze względu na nabyte w trakcie studiów umiejętności są przygotowani do pracy w wielu obszarach: zarządzania
  zasobami ludzkimi, ekonomii, reklamy, służbie zdrowia, sporcie oraz polityce.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • psychologia społeczna;
  • psychologia kliniczna

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • matematyka

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki realizowane są w wymiarze 120 godz. w jednostkach związanych z przyszłą pracą zawodową i obejmują m.in.: służbę zdrowia, więziennictwo, sądownictwo, placówki oświatowe, edukację, biznes. Studenci mają również możliwość działalności w Międzyuczelnianym Kole Naukowym Psychologii Klinicznej ,,Psyche”.