• 18 WRZ 21

  Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
  • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
  • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  Przykładowe przedmioty:
  marketing w małej firmie, etyka w biznesie, negocjacje, funkcjonowanie klastrów, problemy biznesu w praktyce, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie procesami w małym przedsiębiorstwie, e-biznes, strategie innowacyjne, zarządzanie kreatywnością, zarządzanie technologią, przywództwo i kierowanie zespołem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, gra decyzyjna

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci są przygotowani do:
  • założenia i rozwijania własnego biznesu,
  • przejęcia biznesu rodzinnego,
  • pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości,
  • pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej, np. na wsi, w małej miejscowości.

  Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

   

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • inwestycje w przedsiębiorstwie;
  • innowacje w przedsiębiorstwie

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje: • zapewnia innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych, • daje możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. Koło Naukowe „Biznes Innowacje Networking”, Koło Naukowe „Ekonomiki Przedsiębiorstw”– możliwość samozatrudnienia/zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.