• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Teologicznych

  Wydział: Wydział Teologiczny

  Informacje o kierunku:

  Studia dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej.

  Wykładowcy

  ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak
  bp dr Krzysztof Włodarczyk
  ks. dr Dariusz Wypych
  bp dr Krzysztof Zadarko
  ks. prof. zw. dr hab. Edward Sienkiewicz
  ks. dr Piotr Skiba
  ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański
  ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak
  ks. dr Tadeusz Ceynowa
  ks. dr Radosław Mazur
  ks. dr Wojciech Parfianowicz
  ks. dr Remigiusz Szauer

  Organizacja:

  Organizacja nauki

   Zajęcia odbywają się w środy od godziny 16.00 do 21.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

  Czas trwania
  2 lata
  Warunki zaliczenia

  Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.

  Chętni posiadający tytuł magistra teologii mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).

  Opłaty

  Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 14 czerwca 2021 r..

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą – w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

  Kontakt
  kierownik studiów

  Kierownik Studiów Podyplomowych

  ks. dr Tadeusz Ceynowa

  tel. kom. 603767766

  e-mail: tceynowa@interia.pl

   

  Sekretariat WT

  ul. Seminaryjna 2

  75-817 Koszalin

  dr inż. Magdalena Florianowicz,
  tel. 94 345 90 22 lub 94 345 90 26,
  e-mail: magdalena.florianowicz@usz.edu.pl

  sekretariat czynny we wtorki, czwartki i soboty


  Dodatkowe informacje:

  brak