• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • jak działają oraz jak się wytwarza i obrabia soczewki,
  • jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
  • fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
  • wykorzystania aparatury optycznej,
  • anatomii i fizjologii oka.

  Przykładowe przedmioty:
  podstawy fizyki, optyka geometryczna, statystyka i analiza danych pomiarowych, elementy anatomii i fizjologii człowieka, optyka falowa, materiały optyczne, podstawy fotometrii, podstawy fizyki laserów, laboratorium optyki, metody fizyki doświadczalnej, optyka okularowa, optyka przyrzadowa, pracownia pomocy wzrokowych, metody numeryczne, pracownia pomocy wzrokowych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • zakładach optycznych,
  • szpitalach i przychodniach,
  • zakładach produkujących sprzęt optyczny.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku optyka okularowa, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Optyka okularowa jest jednym z nielicznych takich kierunków w kraju. W czasie studiów organizowane są szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm z obszaru optyki. Studenci mają również możliwość odbycia praktyki zawodowej w specjalistycznych salonach optycznych.