• 15 LUT 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów:

  Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej, aktywności i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu, umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania, inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

  Opis kierunku:

  Master of Business Administration – prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

  Wszelkie informacje dostępne na stronie www.mba.usz.edu.pl

   

  Uczestnicy:

  Osoby z wykształceniem wyższym na średnich bądź wyższych szczeblach kadry kierowniczej.

  Wykładowcy:

  • dr Marek Zwolankowski
  • prof. Claudio Vignali
  • dr hab. prof. US Edyta Rudawska
  • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
  • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek
  • dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
  • prof. dr hab. Wanda Skoczylas
  • prof. zw. dr hab. Waldemar Gos
  • dr Przemysław Mućko
  • prof. Henry Palowski
  • prof. dr hab. Jan Jeżak
  • dr hab. Zbigniew Matyjas
  • mgr Małgorzata Głębocka-Szurko
  • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
  • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
  • dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita
  • dr hab. prof. US Sebastian Majewski
  • prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
  • dr hab. prof. US Agnieszka Majewska
  • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
  • dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
  • dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
  • mgr Dariusz Weber
  • mgr Mateusz Czerwiński

  Organizacja:

  Organizacja nauki:

  Studium MBA trwa dwa lata (cztery semestry). Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru akademickiego planowanych jest przeważnie 10 zjazdów weekendowych po 14 godzin na zjazd (zajęcia trwają 8 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę).

  Językiem wykładowym Studium MBA jest język polski. Wszystkie wykłady gości zagranicznych oraz anglojęzyczne materiały dydaktyczne są tłumaczone na język polski. Pożądana jest jednak przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego ze względu na możliwość korzystania z najnowszej literatury w języku angielskim dostępnej w Bibliotece MBA.

  Studenci MBA mogą korzystać z laboratorium komputerowego z bezpośrednim dostępem do Internetu. Dostępne są również bazy artykułów naukowych,krajowych i zagranicznych. Ułatwiają one przygotowywanie prac zaliczeniowych w modułach oraz prac dyplomowych. Studenci MBA mają także dostęp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych branżowych oraz szczegółowych danych podmiotów notowanych na giełdzie dzięki dostępowi do serwisu Notorii.

  Czas trwania:

  2 lata, 4 semestry

  Warunki zaliczenia:

  Egzaminy po poszczególnych modułach oraz obrona pracy dyplomowej

  Student Studium MBA musi zdać 12 egzaminów zaliczających poszczególne moduły MBA. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest recenzowana przez zewnętrznego recenzenta.

  Opłaty:

  Czesne za dwuletni okres studiów wynosi odpowiednio:

  1. przy jednorazowej wpłacie za dwa lata nauki –  24.000 zł
  2. przy dwóch ratach po 13.000 zł, płatnych na początku każdego roku – 26.000 zł
  3. przy czterech ratach po 7.000 zł, płatnych na początku każdego semestru – 28.000 zł

  Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty uzależnione od ilości zgłoszonych osób:

  • od 2 do 3 osób upust w wysokości 5%,
  • od 4 do 5 osób upust w wysokości 10%,
  • powyżej 6 osób upust w wysokości 15%.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji:

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK trwa do 31 marca 2021 r. Zapraszamy!

  Od kandydatów wymagane jest:

  • wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne
  • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa
  • przynajmniej jeden list polecający
  • predyspozycje menedżerskie
  • silna motywacja do ukończenia Studium MBA

  Podstawą przyjęcia jest pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat na studenta MBA powinien złożyć w Sekretariacie Studium MBA pakiet dokumentów.

  UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

  Zarejestruj się:

  Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty.

   Dokumenty:

  Pakiet dokumentów zgłoszenia na Studium MBA zawiera:

  1. list motywacyjny
  2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  3. CV z rozbudowanym opisem kariery zawodowej
  4. przynajmniej jeden list polecający
  5. podanie – kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (po rejestracji w systemie ERK)
  6. deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty

  Sposób składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium MBA US

  wszelkie informacje dostępne na stronie: https://mba.usz.edu.pl/

   


  Dodatkowe informacje:

  brak