• 15 LUT 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów:

  Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej, aktywności i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu, umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania, inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

  Opis kierunku:

  Master of Business Administration – prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

  Wszelkie informacje dostępne na stronie https://mba.usz.edu.pl/

  Uczestnicy:

  Osoby z wykształceniem wyższym na średnich bądź wyższych szczeblach kadry kierowniczej.

  Wykładowcy:

  • dr Marek Zwolankowski
  • prof. Claudio Vignali
  • prof. dr hab. Edyta Rudawska
  • prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz
  • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
  • dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
  • prof. dr hab. Wanda Skoczylas
  • prof. dr hab. Waldemar Gos
  • dr Przemysław Mućko
  • prof. Henry Palowski
  • prof. dr hab. Jan Jeżak
  • dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ
  • mgr Małgorzata Głębocka-Szurko
  • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
  • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
  • dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita
  • dr hab. prof. US Sebastian Majewski
  • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
  • dr hab. prof. US Agnieszka Majewska
  • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
  • dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
  • dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
  • mgr Dariusz Weber

  Organizacja:

  Organizacja nauki:

  Studia Podyplomowe MBA trwa dwa lata (cztery semestry). Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru akademickiego planowanych jest przeważnie 10 zjazdów weekendowych po 14 godzin na zjazd (zajęcia trwają 8 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę).

  Językiem wykładowym Studiów Podyplomowych MBA jest język polski. Wszystkie wykłady gości zagranicznych oraz anglojęzyczne materiały dydaktyczne są tłumaczone na język polski. Pożądana jest jednak przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego ze względu na możliwość korzystania z najnowszej literatury w języku angielskim dostępnej w Bibliotece MBA.

  Studenci MBA mogą korzystać z laboratorium komputerowego z bezpośrednim dostępem do Internetu. Dostępne są również bazy artykułów naukowych, krajowych i zagranicznych. Ułatwiają one przygotowywanie prac zaliczeniowych w modułach oraz prac dyplomowych. Studenci MBA mają także dostęp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych branżowych oraz szczegółowych danych podmiotów notowanych na giełdzie dzięki dostępowi do serwisu Notorii.

  Czas trwania:

  2 lata, 4 semestry

  Warunki zaliczenia:

  Egzaminy po poszczególnych modułach oraz obrona pracy dyplomowej

  Student Studiów Podyplomowych MBA musi zdać 12 egzaminów zaliczających poszczególne moduły MBA.

  Studia Podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest recenzowana przez zewnętrznego recenzenta.

  Opłaty:

  Czesne za dwuletni okres studiów wynosi odpowiednio:

  1. przy jednorazowej wpłacie za dwa lata nauki –  26.000 zł
  2. przy dwóch ratach po 14.000 zł, płatnych na początku każdego roku – 28.000 zł
  3. przy czterech ratach po 7.500 zł, płatnych na początku każdego semestru – 30.000 zł

  Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty uzależnione od ilości zgłoszonych osób:

  • od 2 do 3 osób upust w wysokości 5%,
  • od 4 do 5 osób upust w wysokości 10%,
  • powyżej 6 osób upust w wysokości 15%.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji:

  Od kandydatów wymagane jest:

  • wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne
  • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa
  • przynajmniej jeden list polecający
  • predyspozycje menedżerskie
  • silna motywacja do ukończenia Studium MBA

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

  Studia Podyplomowe Master of Business Administrator

  pok. 204

   

  Dokumenty:

  Pakiet dokumentów zgłoszenia na Studia Podyplomowe MBA zawiera:

  1. list motywacyjny
  2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  3. CV z rozbudowanym opisem kariery zawodowej
  4. przynajmniej jeden list polecający
  5. podanie – kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (po rejestracji w systemie ERK)
  6. deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty.

   

  Kontakt:

  Anna Rapacewicz

  tel. 091 444 2125

  e-mail: anna.rapacewicz@usz.edu.pl

  wszelkie informacje dostępne na stronie: https://mba.usz.edu.pl/

  Dodatkowe informacje:

  brak