• 22 PAŹ 20

  Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu, polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego i lądowego. Studiujący zapoznaje się m.in. z logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego w jednostkach gospodarczych.

  Nauczysz się:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,
  • obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),
  • prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów.

  Przykładowe przedmioty:
  logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw, inżynieria systemów i analiza systemowa, etyka zawodowa, ekonomika transportu, negocjacje i komunikacja w TSL, zrównoważony rozwój w logistyce, gospodarka magazynowa, media w zarzadzaniu logistyka, logistyka w e-commerce, technologia transportu i przeładunku, zarzadzanie magazynem z wykorzystaniem technik komputerowych, techniczno-ekonomiczne aspekty transportu kolejowego

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • parkach przemysłowych, centrach dystrybucyjno-logistycznych oraz zarządach infrastruktury transportowej (np. portach morskich i lotniczych),
  • działach planowania, sterowania, zaopatrzenia, zarządzania magazynem oraz informatycznej obsługi logistyki i transportu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach administracyjnych zajmujących się organizowaniem, sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • logistyka w biznesie;
  • projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych;
  • transport międzynarodowy;

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Tym, co wyróżnia ten kierunek jest duża liczba zajęć praktycznych w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach badawczych LogLab i TransLab. W ramach struktury wydziału funkcjonuje również Centrum Informacji Menadżerskiej.