• 22 PAŹ 20

  W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi, jak i zagadnienia techniczne z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygotowano, mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki,
  • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw,
  • zarządzania magazynem, transportem i sieciami dostaw,
  • analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

  Przykładowe przedmioty:
  inżynieria systemów i analiza systemowa, logistyka zaopatrzenia, infrastruktura logistyczna, GIS w transporcie, grafika inżynierska, inteligentne systemy transportowe, logistyczne wspomaganie procesów produkcyjnych, projektowanie sieci elektroenergetycznych, planowanie i sterowanie przepływami materiałowymi, spedycja, elektromobilność, metody i techniki heurystyczne, metody wielokryterialne w optymalizacji procesów

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (T SL),
  • działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
  • parkach przemysłowych, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych,
  • przedsiębiorstwach działających w sektorze TSL,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 210


  Specjalności:

  • inżynieria transportu lądowego;
  • inżynieria systemów logistycznych;
  • inżynieria systemów energetycznych

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Tym, co wyróżnia ten kierunek jest duża liczba zajęć praktycznych w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach badawczych LogLab i TransLab. W ramach struktury wydziału funkcjonuje również Centrum Informacji Menadżerskiej.