• 22 PAŹ 20

  Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarzania i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych biznesowych analiz statystycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych,
  • projektować portale korporacyjne,
  • modelować i symulować procesy gospodarcze,
  • podstaw programowania,
  • stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
  • analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych,
  • zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi,
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  Przykładowe przedmioty:
  algebra liniowa, analiza matematyczna, podstawy programowania, bazy danych, programowanie stron WWW, symulacja komputerowa systemów, informatyka ekonomiczna, komunikacja biznesowa i organizacje wirtualne, metody sztucznej inteligencji w analizie biznesowej, systemy wspomagania decyzji biznesowych, badania operacyjne, przetwarzanie i wizualizacja danych w języku R

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują jako:
  • projektanci multimedialni wizerunku firmy,
  • projektanci/programiści systemów informatycznych,
  • administratorzy serwisów internetowych,
  • analitycy biznesowi IT,
  • doradcy ds. systemów informatycznych w organizacji,
  • administratorzy sieci komputerowej,
  • samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT,
  • specjaliści w służbach statystyki publicznej.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • analityk biznesowy IT;
  • analityk danych –  data science

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski, niemiecki

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Wydział prowadzi badania naukowe poznawczej w ekonomii i posiada laboratorium wyposażone w odpowiedni sprzęt. Pracownicy wydziału wykonują opracowania i ekspertyzy na zlecenie ministerstw, samorządu lokalnego oraz przedsiębiorstw. Wydział aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.