• 22 PAŹ 20

  Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu historyka, nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem na poszczególne epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: archiwistykę lub nauczycielską.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować dokumenty, odczytywać ukryte przesłania, rozumieć przebieg i konsekwencje zdarzeń,
  • wyjaśniać przyczyny zjawisk zachodzących w przeszłości i współcześnie,
  • pracy wykonywanej przez archiwistę,
  • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje.

  Przykładowe przedmioty:
  prahistoria ziem polskich, historia średniowieczna Polski, średniowieczne dzieje Pomorza, historia nowożytna Polski, historia ustroju administracyjnego, literatura i sztuka starożytności, nowożytne dzieje Pomorza, historia powszechna 1789-1918, literatura i sztuka średniowiecza, dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej, literatura i sztuka czasów nowożytnych, neografia gotycka

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • archiwiści i pracownicy archiwów,
  • nauczyciele historii,
  • pracownicy muzeów i instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • analitycy,
  • pracownicy mediów.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • archiwistyka;
  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Historia to jeden z najsilniejszych kadrowo kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwenci historii są poszukiwani na rynku pracy, ponieważ kompetencje, które zdobyli, doskonale rozwinięte umiejętności analizy i syntezy są przepustką do kariery nie tylko w nauce, ale i w innych branżach.