• 22 PAŹ 20

  Filologia romańska jest kierunkiem z wykładowym językiem francuskim.

  Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Dyplom filologii romańskiej może stać się przepustką do kariery w międzynarodowym środowisku. Studia kształtują w absolwentach postawę otwartości i umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z innych krajów i kultur.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: moduł praktycznej nauki języka francuskiego (pisanie/lektura, gramatyka praktyczna, ćwiczenia tłumaczeniowe), moduł praktycznej nauki języka włoskiego (konwersacje i słuchanie, pisanie, gramatyka praktyczna), współczesne teorie badań literackich, socjolingwistyka i psycholingwistyka, najnowsze tendencje językoznawcze, akwizycja języka obcego.

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność kształcenie translatorskie) lub w obszarze edukacji (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • tłumacze ustni i pisemni,
  • specjaliści ds. obsługi klientów zagranicznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
  • nauczyciele języka francuskiego po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • specjaliści w instytucjach międzynarodowych, kulturalnych i mediach.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku filologia romańska są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • kształcenie translatorskie;
  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem francuskim – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  • dla absolwentów innych kierunków studiów – konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim.

   

  Studia na specjalności nauczycielskiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy ukończyli specjalność (lub specjalizację) nauczycielską na studiach pierwszego stopnia na tym samym kierunku (na tej samej neofilologii).


  Dodatkowe informacje:

  Obowiązkowe praktyki są realizowane na specjalności: kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego.