• 22 PAŹ 20

  Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem francuskim w mowie i piśmie,
  • używać drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska z języka francuskiego) lub w obszarze edukacji szkolnej (specjalność nauczycielska w zakresie języka francuskiego, po ukończeniu studiów II poziomu),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  Przykładowe przedmioty:
  akwizycja języka obcego, historia literatury francuskiej, pedagogika ogólna, tłumaczenia pisemne (francusko-polskie, polsko-francuskie), kultura i historia Chin, kultura i historia krajów anglojęzycznych, praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, tłumaczenia ustne (francusko-polskie, polsko-francuskie)

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • międzynarodowych firmach oraz rodzimych przedsiębiorstwach opartych na eksporcie produktów lub usługach transportowych,
  • branży turystycznej i hotelarskiej,
  • branży edukacyjnej i tłumaczeniowej (nauczyciele, lektorzy, tłumacze ustni i pisemni),
  • środkach masowego przekazu (media, agencje reklamowe) i instytucjach kultury.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • translatorska z języka francuskiego;
  • nauczycielska w zakresie języka francuskiego.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia filologiczne, oprócz umiejętności językowych, rozwijają umiejętności interpersonalne, kulturowe i organizacyjne (np. pomoc w organizacji Dni Kultury Francuskiej, opieka nad stażystami z Francji). W ramach nauki dodatkowego języka obcego student może wybrać: – język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych, – język chiński z elementami wiedzy o Chinach, – język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii, – język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech, – język rosyjski z elementami wiedzy o Rosji, – język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji, – język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.