• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności mieszkańców krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem norweskim,
  • tłumaczyć: dokumenty, artykuły prasowe, teksty literackie itp.
  Ponadto dowiesz się, jak wyglądają podstawy prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa cywilnego, a zajęcia z historii i kultury Norwegii pozwolą Ci lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii.

  Przykładowe przedmioty:
  ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa języka norweskiego, praktyczna nauka języka norweskiego – ustne sprawności językowe, kultura i historia Norwegii, realioznawstwo norweskie, wstęp do literaturoznawstwa, praktyczna nauka języka norweskiego – ustne sprawności językowe

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • asystenci tłumaczy i tłumacze,
  • pracownicy administracyjni w firmach skandynawskich,
  • konsultanci w instytucjach kulturalnych, w których niezbędna jest znajomość języka norweskiego.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 193


  Specjalności:

  • translatorska;
  • język norweski w kulturze i biznesie.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studenci filologii norweskiej jako drugi język obcy mogą wybrać: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski lub włoski. Katedra Skandynawistyki wysyła swoich studentów na studia oraz na praktyki do norweskich uczelni partnerskich w ramach programów: Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.