• 22 PAŹ 20

  Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej. Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu historii, geografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • biegle posługiwać językiem hiszpańskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie poruszać w branży tłumaczeniowej (specjalność translatorska), a także w świecie turystyki i biznesu (specjalność: turystyczno-biznesowa),
  • pracować w międzynarodowym zespole.

  Przykładowe przedmioty:
  ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia konwersacyjne, gramatyka praktyczna i słownictwo, łacina, ćwiczenia w pisaniu, gramatyka praktyczna i słownictwo, rozumienie tekstu, kultura i sztuka Hiszpanii, gramatyka opisowa języka hiszpańskiego, historia literatury latynoamerykańskiej, tłumaczenia pisemne

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • tłumacze w przedstawicielstwach firm i instytucji z krajów hiszpańskojęzycznych, rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z tymi krajami,
  • redaktorzy, adiustatorzy bądź korektorzy w wydawnictwach,
  • tłumacze biuletynów, wiadomości,
  • komentatorzy wydarzeń politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturalnych w mediach,
  • pracownicy służb dyplomatycznych i służb celnych,
  • pracownicy biur podróży, linii lotniczych, firm spedycyjnych w szczególności obsługujących ruch turystyczny z Hiszpanią,
  • lektorzy języka hiszpańskiego.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • translatorska;
  • turystyczno-biznesowa

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  W trakcie zajęć położony będzie nacisk na odrębności dialektalne ję­zyka, które pozwolą poznać specyfikę kulturowo-cywilizacyjną krajów Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów.