• 22 PAŹ 20

  W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier. Bogata oferta specjalności pozwala na przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR. Korporacje międzynarodowe). Zainteresowani mogą rozwijać znajomość języków i kultur obszarów celtyckich (irlandzkiego lub walijskiego).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • biegle posługiwać językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • swobodnie funkcjonować w branży tłumaczeniowej,
  • pracować w międzynarodowym zespole,
  • wykorzystywać zdobytą wiedzę o instytucjach, mediach oraz we współpracy z przedstawicielami różnych kultur,
  • posługiwać specjalistycznym językiem angielskim w kilku różnych dziedzinach praktycznych zastosowań.

  Przykładowe przedmioty:
  pisanie akademickie, fonetyka i fonologia, gramatyka praktyczna, konwersacje, sztuka prezentacji, gramatyka opisowa, gramatyka opisowa, sztuka prezentacji, językowo-kulturowe aspekty przekładu, media a ruchy społeczne, poprawność językowa

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury,
  • szkołach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • biurach tłumaczeń.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Na studiach stacjonarnych:

  • kształcenie translatorskie;

  • nauczycielska;

  • studia celtyckie,

  Na studiach niestacjonarnych:

  • nauczycielska;
  • kształcenie translatorskie.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Uniwersytet Szczeciński wysyła swoich studentów na studia oraz na praktyki zagraniczne do uczelni partnerskich w ramach programu ERASMUS+. Absolwenci anglistyki, ze względu na wysoki poziom znajomości języka, są chętnie zatrudniani przez firmy międzynarodowe.