• 22 PAŹ 20

  Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem jest język angielski. Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie stosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstaw ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania,
  • podstaw programowania i projektowania systemów informatycznych na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych,
  • analizować zjawiska rynkowe krajowe i zagraniczne zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki,
  • wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje teleinformatyczne wspomagające prowadzenie własnego biznesu oraz podejmowanie decyzji w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  • zarządzać informacją, projektami, zespołami i ryzykiem.

  Przykładowe przedmioty:
  algebra liniowa (linear algebra), bankowość (banking), ekonometria (econometrics), podstawy programowania komputerów (introduction to computer programming), analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis and design), podstawy sieci komputerowych (computer networks), e-biznes (e-business), modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer aided modelling and simulation), tworzenie serwisów internetowych (websites design)

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • analitycy danych,
  • samodzielni analitycy biznesowi,
  • specjaliści ds. oceny i doboru narzędzi teleinformatycznych do wsparcia biznesu,
  • specjaliści i kierownicy projektów gospodarczych,
  • właściciele i pracownicy firm konsultingowych,
  • specjaliści ds. audytu systemów informatycznych w organizacjach.

   

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.   Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto: • zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji w biznesie stanową 25% ogółu zajęć, • wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim przez kadrę Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zagranicznych wykładowców, • wspólne zajęcia ze studentami z wymiany międzynarodowej są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami, • znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.