• 22 PAŹ 20

  Program studiów został przystosowany do zmian zachodzących na rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza potrzeb rozwijającego się dynamicznie rynku mediów. Studiujący ma możliwość zdobycia kompetencji zarówno teoretycznych,
  jak i praktycznych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizowania i interpretowania przekazów medialnych,
  • tworzenia komunikatów medialnych,
  • pisania i redagowania tekstów,
  • współpracy w zespole redakcyjnym.

  Przykładowe przedmioty:
  ortografia i interpunkcja, etyka dziennikarska w praktyce, e-public relations, komunikacja w zespole, organizacja pracy i warsztat dziennikarza radiowego, pisanie i edycja tekstu, fotografia prasowa, strategie PR, media mobilne, warsztat redaktora, tworzenie i zarządzanie portalem internetowym

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • dziennikarze w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach,
  • rzecznicy prasowi, pracownicy biur prasowych różnych firm i instytucji,
  • twórcy reklam w agencjach reklamowych,
  • PR-owcy w agencjach kreowania wizerunku (społecznego, publicznego i politycznego),
  • redaktorzy w prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
  • wydawcy w redakcjach różnych mediów.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • dziennikarstwo internetowe;
  • krytyka i publicystyka kulturalna;
  • modelowanie komunikacji;
  • public relations;
  • szkoła reportażu

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Na studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej czeka sześć semestrów wypełnionych zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują do pracy dziennikarskiej – w radiu, telewizji, prasie i nowych mediach. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z pięciu dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych.