• 22 MAJ 22

  Business Management jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim.
  Absolwent podczas kształcenia nabędzie niezbędne kompetencje biznesowe w następujących obszarach: zarządzanie innowacjami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, zarządzanie IT, zarządzanie logistyką i transportem. Program kształcenia zapewni także nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych do zarządzania międzynarodowym biznesem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • tworzyć i wdrażać strategię w biznesie,
  • zarządzać procesami w biznesie,
  • zarządzać zespołem,
  • tworzyć i zarządzać innowacyjnymi rozwiązaniami,
  • wykorzystywać systemy IT w biznesie,
  • zarządzać projektami.

  Przykładowe przedmioty:
  Business plans and strategic analysis, Bussiness process modeling, Decision making in management, Managerial games, Innovative business models, Financial risk in business strategies

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

  • menedżer/pracownik międzynarodowej korporacji,
  • ekspert ds. marketingu/finansów/logistyki/innowacji/systemów IT,
  • specjalista ds. mapowania i zarządzania procesami w biznesie,
  • właściciel /pracownik firmy konsultingowej.

   

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.  Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim. Interaktywny program praktyczny realizowany z wykorzystaniem nowych technologii i aplikacji IT oraz case studies. Zajęcia na kierunku prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym.