• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Literatury i Nowych Mediów

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć specjalistyczne stanowisko w większym ośrodku bibliotecznym. Pracującym bibliotekarzom ukończenie studiów pozwoli uzyskać nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę fachową niezbędną do pracy w różnych typach bibliotek (studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza).

  Opis kierunku/Program

  Program studiów podyplomowych został przygotowany i jest realizowany we współpracy z bibliotekarzami-specjalistami w swoich dziedzinach, zatrudnionymi w największej bibliotece województwa zachodniopomorskiego – Książnicy Pomorskiej.
  W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest system biblioteczny MAK + udostępniony przez Instytut Książki oraz szstem Aleph udostpnionz pryey ALEPH Polska, a take inne narzędzia pracy dostępne we współczesnych bibliotekach.
  Łączny wymiar godzin: 240 godzin dydaktycznych

  Uczestnicy

  Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich poza informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

  Wykładowcy

  Pracownicy bibliotek naukowych Szczecina oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Nauka opracowania na dwóch systemach bibliotecznych (ALEPH i MAK +)!

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.

  Czas trwania
  2 semestry
  Warunki zaliczenia

  Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów.

  Opłaty

  1600 zł za semestr (3.200 zł za całe studia); możliwa płatność w ratach

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Rejestracja na studia poprzez system ERK: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Wymagane dokumenty:

  – podanie – Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (podpisany wydruk z systemu rekrutacji)

  – deklaracja płatności w ratach (wydrukowana z systemu rekrutacji)

  – dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich)

  – 1 zdjęcie

  – dokument potwierdzający zmianę nazwiska (jeśli na dyplomie jest inne)

   

  Dokumenty należy dostarczyć:

  – w postaci elektronicznej (skany) na adres: e-mail:bozena.burdziak@usz.edu.pl

  – za pośrednictwem poczty na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  70-383 Szczecin, al. Mickiewicza 16, pok. 210

  mgr Bożena Burdziak

  – lub osobiście.

   

   

  Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Borysowska

  tel. (91) 48 19 315 (pn.-pt. 8:00-13:00)

  adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

  sekretariat

  Sekretariat studiów prowadzi mgr Bożena Burdziak

  tel. 91 444 2531

  e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl

  adres:

  al. Mickiewicza 16, pok. 210
  70-383 Szczecin


  Dodatkowe informacje:

  brak