• 22 PAŹ 20

  Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studiujący zapoznaje się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz funkcjonowaniem państwa i jego organów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • wykonywania czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia,
  • rozumienia zasad medycyny sądowej,
  • zbierania i analizy informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych,
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
  • kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
  • postępowania w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • prowadzenia audytów bezpieczeństwa w organizacji,
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Kryminologia i kryminalistyka, środki przymusu bezpośredniego, procedura zatrzymania osób, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, prawo karne, sztuka mediacji i negocjacji, zwalczanie terroryzmu, procedura użycia broni palnej, analiza zagrożeń.

   

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:

  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
  • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
  • Policji,
  • Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
  • administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

   

  Film promocyjny kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Drugi film promocyjny kierunku Studiuj bezpieczeństwo!- zwiastun

  Jak wygląda studiowanie w naszym Instytucie Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • analityk bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych;

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Dysponujemy najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie: nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu, w których regularnie od wielu lat pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja. Posiadamy dobrą ocenę w rankingu Perspektyw. A jeśli oczekujesz od studiów więcej, możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Kryminologii i Kryminalistyki.