• 22 PAŹ 20

  Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także katastrofom technicznym i naturalnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  Dzięki korzystaniu w toku nauki z obiektów dawnego Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania przestępczości, udoskonalisz sprawność fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.

  Przykładowe przedmioty:
  Zagadnienia samoobrony, Zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego, Siły zbrojne państw, Zarządzanie kryzysowe, Typologia broni, Ochrona informacji, Konflikty i wojny w Europie, Analiza systemów zabezpieczeń, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Bezpieczeństwo morskie

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO,
  • funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych,
  • funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych,
  • pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem,
  • urzędnicy w strukturach administracji publicznej oraz zespołach

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • bezpieczeństwo państwa demokratycznego (stacjonarne i niestacjonarne);
  • detektywistyka i ochrona osób i mienia (stacjonarne);
  • polemologia – studia nad konfliktem i pokojem (niestacjonarne)

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej, Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej oraz w pracowni kultury fizycznej. Ponadto organizowane są spotkania studentów z oficerami służb specjalnych, żołnierzami NATO, a także wykładowcami zagranicznych i wojskowych uczelni.