• 22 PAŹ 20

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
  • technik negocjacji i mediacji w administracji,
  • technik pracy biurowej.
  Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

  Przykładowe przedmioty:
  logika prawnicza, konstytucyjny system organów państwowych, prawo cywilne z umowami w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, dostęp do informacji publicznej, kontrola i nadzór nad działaniami administracji publicznej, zasady tworzenia pism procesowych i urzędowych, zatrudnienie cywilnoprawne

  Kariera i praca
  Nasi absolwenci pracują jako:
  • pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  • pracownicy organizacji instytucji międzynarodowych,
  • pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • administracja ochrony i obsługi prawnej;
  • administracja samorządowa;
  • administracja zatrudnienia;
  • administracja morska;
  • zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej.

   


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku administracja prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy. W porównaniu z innymi uczelniami z województwa zachodniopomorskiego kierunek administracja na Uniwersytecie Szczecińskim posiada najwięcej specjalności do wyboru.