Bezpieczeństwo i zdrowie naszych studentów i pracowników jest najważniejsze!

Dzięki współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, kolejnych sześć budynków US wyposażonych zostało w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED). A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków naszej społeczności akademickiej. Zakup urządzeń sfinansowano z funduszu prewencyjnego PZU.

Co to jest AED?

AED jest urządzeniem medycznym, którego celem jest analiza rytmu serca i możliwość wykonania w razie konieczności defibrylacji serca. Dzięki jego zaawansowanej budowie każda osoba, nawet bez wykształcenia medycznego, może przeprowadzić procedurę bezpiecznej defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia.

Gdzie znajdziesz nowe AED?

  • Rektorat US, al. Papieża Jana Pawła II 22A,
  • Wydział Prawa i Administracji, ul. Narutowicza 17 A,
  • Dom Studenta nr 3 „Kordecki”, ul. Kordeckiego 15,
  • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64,
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Wąska 13,
  • Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, al. Piastów 40 B (budynek nr 6).

Szkolenia z pierwszej pomocy

Planowane jest także uruchomienie kolejnej edycji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które będą obejmować także obsługę defibrylatora AED. Z poprzednich szkoleń skorzystało liczne grono studentów oraz ponad 500 pracowników Uniwersytetu.

Warto wspomnieć, że jesteśmy jedną z nielicznych uczelni, która posiada sprzęt AED.

Galeria