Sukces naszego studenta!

Fundacja GPW, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, już po raz dziesiąty rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. W kategorii prac licencjackich triumfował Nataniel Wypych, student Uniwersytetu Szczecińskiego.

Najlepsze prace licencjackie i magisterskie

29 stycznia br. Fundacja GPW ogłosiła wyniki 10. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Nagrody oraz symboliczne dyplomy zostały przekazane zwycięzcom podczas uroczystej gali konkursu, w której udział wzięli także promotorzy prac, przedstawiciele Kapituły, organizatorów i partnerów konkursu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych edycji konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano łącznie 66 prac, w tym 38 prac magisterskich oraz 28 prac licencjackich. Prace nadesłali studenci 21 polskich uczelni, w tym także z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także notowanych instrumentów finansowych. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z dziesięciu członków, reprezentantów środowiska akademickiego. Pod uwagę wzięto przede wszystkim poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

Zwycięstwo studenta US

W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce zajął student Uniwersytetu Szczecińskiego Nataniel Wypych. Nagrodę otrzymał za pracę „Wpływ komunikatu o powołaniu prezesa zarządu na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w latach 2000-2016”, której promotorką była dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US. Nagrodzona praca powstała we współpracy z dr. Mateuszem Czerwińskim w ramach aktywności koła naukowego „Trzy kwadranse” działającego przy Katedrze Finansów i Bankowości.

Natanielowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria