Profesor Niedźwiedzka-Rystwej członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu

Dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US i Lider Zespołu Immunologii Doświadczalnej i Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych – IMMUNO, została członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu.

Komisja działa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – Katedrze Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt. To organ, który wyraża zgodę na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!