Kolejny sukces naszego pracownika!

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko (pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego) został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej. 26 stycznia powołanie na to stanowisko wręczył profesorowi Adam Rudawski, Wojewoda Zachodniopomorski.

– Nowy konsultant wojewódzki, to znany i doceniany specjalista. Jego wiedza, doświadczenie i działania mają przyczyniać się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym regionie – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda Rudawski.

Odpowiedzialność konsultanta

Rolą konsultanta wojewódzkiego jest między innymi prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego. Odpowiada również za przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne, kontrolę ich dostępności oraz wyposażenia w aparaturę i odpowiedni, bezpieczny sprzęt medyczny. Konsultant, reprezentując szeroko pojęty interes społeczny, odpowiada za nadzór nad systemem ochrony zdrowia w dziedzinie medycyny, którą reprezentuje.

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!