Sukces profesora Roberta Czerniawskiego!

Miło nam poinformować, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał z dniem 24 stycznia 2024 roku prof. dra hab. Roberta Czerniawskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sylwetka profesora

Prof. dr hab. Robert Czerniawski jest ekologiem wód płynących i stojących, ichtiologiem oraz hydrobiologiem, a także specjalistą w zakresie transportu materii organicznej w rzekach. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie wpływem antropogenicznym przekształceń zlewni i koryt rzek oraz zanieczyszczeń wód na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zasobów wód w dobie zmian klimatu.

Dyrektor Instytutu Biologii i kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. Od 2021 r. Przewodniczący Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Od września 2022 r. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Koordynator i wykonawca wielu projektów dotyczących ochrony wód płynących przed zagrożeniami antropogenicznymi. Autor licznych artykułów naukowych, monografii i książek oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych.

Źródło: gov.pl

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!