„Fizyka w Medycynie” – seminarium dla nauczycieli

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają do udziału w seminarium „Fizyka w Medycynie”, które odbędzie się 10 listopada na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (sala 106, ul. Wielkopolska 15 w Szczecinie). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych.

Opis przedsięwzięcia

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli okazję poznać rolę fizyki w rozwoju technologii medycznych, możliwości zatrudnienia dla absolwentów fizyki i fizyki medycznej, a także wezmą udział w dyskusji o stanie fizyki w edukacji. Przedstawione zostaną również szczegóły konkursu na prezentacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy do 7 listopada.

Kontakt

Informacji w sprawie seminarium udziela dr n. med. Karolina Jezierska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program seminarium

10.00 – 10.05 Otwarcie – Tomasz Denkiewicz
10.05 – 10.20 Informacja o konkursie „Fizyka w Medycynie” – Karolina Jezierska
10.20 – 10.50 Dyskusja – Mirosław Lewocki (moderator)
10.50 – 11.10 Praca dla fizyka – Magdalena Łukowiak
11.10 – 11.20 Oferta studiów w Uniwersytecie Szczecińskim (Instytut Fizyki) – Tomasz Denkiewicz
11.20 Zwiedzanie laboratoriów Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego