Marszałkowskie stypendia dla najlepszych uczniów

Rozpoczynasz naukę na zachodniopomorskich uczelniach? Masz szansę na stypendium marszałka. Aby starać się o comiesięczne środki wystarczy wysoka średnia ocen i dobre wyniki maturalne, wysoko punktowane są również osiągnięcia w olimpiadach. Wnioski będzie można składać do 15 września 2023 roku.

Stypendium dla najzdolniejszych

O przyznanie stypendium mogą starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego, z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, nie mniejszy niż 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.