Rekrutacja na XXXV edycję Studiów Podyplomowych MBA

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Uniwersytecie Szczecińskim, w tym na studia Master of Business Administration – prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

Więcej o MBA

Studia podyplomowe Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim to m.in.:

  • internacjonalizacja programu – doświadczenia naukowe, dydaktyczne i menedżerskie z różnych krajów i kultur (Anglia, Grecja, Niemcy, Portugalia, Holandia, Szkocja, Irlandia, oraz różne ośrodki akademickie w Polsce),
  • szczególna koncentracja na modułach – Zarządzanie Strategiczne i Zarządzanie Finansami,
  • realizacja modułu Gry Strategiczne z wykorzystaniem gry symulacyjnej Marketplace® od Learning Solutions Inc.,
  • szczególnie szerokie odniesienia do praktyki polskiej (wielu wykładowców prowadzi działalność doradczą, ekspercką, sprawuje funkcje w radach nadzorczych lub jest zatrudniona w znanych firmach i instytucjach finansowych),
  • wymiana doświadczeń ze studentami i absolwentami MBA US,
  • kontakty biznesowe.

Historia MBA US

Możliwość uruchomienia w Szczecinie pierwszych studiów podyplomowych klasy MBA pojawiła się z chwilą, gdy został zaakceptowany Joint European Project przez Komisję Kwalifikacyjną Unii Europejskiej i przyznano na jego realizację fundusze ze środków PHARE. Został on opracowany w 1995 roku przez pracowników ówczesnego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (dzisiaj Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania) – prof. dra hab. Dariusza Zarzeckiego i dra hab. prof. US Tomasza Wiśniewskiego.

Studia podyplomowe MBA US rozpoczęły się w maju 1998 roku i prowadzone są przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W listopadzie 2022 roku uruchomiona została XXXIV edycja MBA US.

Więcej informacji

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.mba.usz.edu.pl.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą pozostałych studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.