Ostatni dzień na wczytanie skanów dokumentów

Kandydacie, dostałeś się do drugiego etapu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie? Dziś jest ostatni dzień na wczytanie skanów dokumentów do systemu ERK. Ankietę osobową należy wydrukować (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać jej skan w systemie. Pamiętaj, aby wszystkie dokumenty były czytelne!

28 lipca otrzymasz informację o wynikach rekrutacji.

Po przyjęciu na studia Twój Dziekanat będzie kontaktować się z Tobą w sprawie dostarczenia oryginałów dokumentów, aby potwierdzić zgodność skanów dokumentów, które były przedstawione podczas rekrutacji z ich oryginałami.