Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową!

Na autorów najlepszych prac naukowych czekają nagrody finansowe. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 30 września 2023 r.

Jakie prace mają szansę na nagrody? Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Ważna jest także ocena – pod uwagę brane będą rozprawy ze stopniem wyższym niż dobry.

Nagrody są przyznawane w czterech dziedzinach:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze,
 • nauki humanistyczno-społeczne,
 • nauki inżynieryjno-techniczne,
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W wyborze najlepszych prac wspierać będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin. Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do końca października.

Na jakich warunkach można przesłać prace? Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

 • zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim,
 • dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych,
 • zostały ocenione przez uczelnię w stopniu wyższym niż dobry,
 • walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy,
 • niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia,
 • są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych),
 • w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia, na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej. https://stypendia.szczecin.eu