Rekrutacja krok po kroku

 

8 maja ruszyliśmy z rekrutacją na rok akademicki 2023/2024. 

Zapisy na studia w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wyłącznie przez Internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).  

Kandydacie, zarejestruj się w systemie i wybierz kierunek (lub kierunki) studiów, na które chcesz aplikować. Przekonaj się jakie to łatwe. To tylko 6 kroków do sukcesu!

Krok 1: Załóż konto kandydata i uzupełnij niezbędne dane. 

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane, m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie Twoim identyfikatorem w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą. 

Krok 2: Wybierz interesujące Cię kierunki studiów. 

Wybierz dowolną liczbę kierunków i ustaw je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego. 

Krok 3: Wprowadź wyniki będące podstawą do kwalifikacji. 

Wprowadź wyniki maturalne (jeśli aplikujesz na studia I stopnia albo jednolite studia magisterskie) lub ocenę z dyplomu/średnią ocen z przebiegu studiów co najmniej I stopnia (jeśli aplikujesz na studia II stopnia). 

Krok 4: Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. 

Opłaty można dokonać bez wpisywania wyników. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych za każdy wybrany kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek, prowadzony w różnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym) lub na kilka różnych kierunków, należy uiścić opłatę za każdy z nich. Potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na swoim koncie w systemie ERK. 

Krok 5: Zaczytaj dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK. 

W procesie rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 nie składamy kompletu dokumentów osobiście, ani nie wysyłamy ich pocztą. Wszystkie wymagane dokumenty należy zeskanować i zaczytać w systemie ERK. Ankietę osobową należy wydrukować (osobno dla każdego wybranego kierunku studiów), podpisać i zaczytać jej skan w systemie. Należy zadbać, aby wszystkie dokumenty były czytelne. 

Po przyjęciu na studia Twój Dziekanat będzie kontaktował się z Tobą w sprawie dostarczenia oryginałów dokumentów, aby potwierdzić zgodność skanów dokumentów, które były przedstawione podczas rekrutacji z ich oryginałami.  

Krok 6: Wyniki rekrutacji. 

Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu na studia na wybranym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Pamiętaj o podpisaniu ślubowania!