• 06 LIS 17

  Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Potrzeba filozoficznego spojrzenia jest ciągle aktualna. Jeśli zależy Ci na umiejętności racjonalnego argumentowania, chcesz ćwiczyć się w odważnym stawianiu trudnych pytań, pragniesz zdobyć wysokie kompetencje logiczne oraz umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów, jest to kierunek dla Ciebie. Dzię­ki filozofii zrozumiesz złożoność otaczającego Cię świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniła i nadal zmienia bieg dziejów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć otaczający Cię świat,
  • interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
  • precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
  • rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
  • dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  – instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
  – agencjach reklamowych, agencjach public relations, w administracji państwowej i samorządowej,
  – organizacjach politycznych i spo­łecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
  – w szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • filozofia z etyką

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • historia
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Nasi pracownicy zyskali doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich. Łączymy tradycyjną filozofię z nowymi projektami badawczymi: kognitywistyką i naukami o komunikacji.