• 07 LIS 17

  Studia na kierunku umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, ję­zykowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
  • redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują, w zależno­ści od ukończonej specjalności, jako:
  – nauczyciele języka polskiego,
  – krytycy literaccy,
  – edytorzy i redaktorzy,
  – specjaliści PR,
  – bibliotekarze,
  – pracownicy agencji reklamowych i mediów.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • edytorsko-wydawnicza
  • krytycznoliteracka
  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studia na kierunku filologia polska realizują autorski program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Oferta specjalności sukcesywnie jest modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań studentów i pracodawców