• 22 PAŹ 20

  To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów jest przekazywana studentom wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji. W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej i na świecie.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • opracowywać programy działań profilaktycznych odpowiednie do potrzeb danej grupy społecznej,
  • posługiwać podstawową aparaturą medyczną do oceny stanu zdrowia człowieka,
  • identyfikować czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu człowieka,
  • podejmować działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom danej grupy społecznej,
  • identyfikować problemy zdrowotne człowieka.

  Przykładowe przedmioty:
  komunikacja interpersonalna, podstawy psychofizjologii, psychologia, zywienie człowieka, nauki o człowieku – fizjologia, programy promocji zdrowia, współczesne choroby zakazne, patologie społeczne, higiena w okresie ciąży, ekonomika usług w ochronie zdrowia, epidemiologia, projektowanie prospołeczne, promocja zdrowia w zakładach nauczania i wychowania, turystyka uzdrowiskowa

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej,
  • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • placówkach oświaty zdrowotnej,
  • hospicjach, sanatoriach, szpitalach i przychodniach,
  • państwowej inspekcji sanitarnej,
  • centrach odnowy biologicznej,
  • samodzielnych formach działalności gospodarczej.

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • promocja zdrowia

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Wydział dysponuje Centrum Badań Strukturalno- Funkcjonalnym Człowieka, wyposażonym w najnowszą aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie badań naukowych w obszarze szeroko pojętego zdrowia. Studenckie praktyki zawodowe odbywają się m.in. w: NZOZ, NFZ, administracji szpitali, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych oraz stacjach epidemiologicznych. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w Kole Naukowym Promotorzy Zdrowia oraz włączać się w inicjatywy edukacyjne i propagujące prozdrowotny styl.