• 22 PAŹ 20

  Studenci stosunków międzynarodowych zapoznają się z podstawową wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych i historycznych. W trakcie studiów poznają i zrozumieją charakter i mechanizmy funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych. Absolwenci kierunku posiadają umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz biegle posługują się dwoma językami obcymi.

  Umiejętności uzyskane w trakcie studiów

  Poznasz:
  • wiadomości z zakresu historii stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, współczesnych systemów politycznych, międzynarodowych stosunków politycznych, finansowych, handlowych i kulturalnych, organizacji międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej.

  Wybierając odpowiednią specjalność, nabędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania dyplomacji i służby zagranicznej, miejsca Europy w stosunkach międzynarodowych, uwarunkowań relacji transatlantyckich oraz kształtowania się stosunków międzynarodowych w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Australii i Oceanii.

  Przykładowe przedmioty

  historia stosunków międzynarodowych; geografia polityczna i ekonomiczna; prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki polityczne; sztuka perswazji i wystąpień publicznych; lobbying w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Polski

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • analitycy i specjaliści średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
  • specjaliści ds. międzynarodowych w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
  • eksperci w szeroko rozumianych mediach,
  • pracownicy służby zagranicznej.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • dyplomacja i służba zagraniczna;
  • Europa w stosunkach międzynarodowych;
  • relacje transatlantyckie;
  • studia pozaeuropejskie

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzą specjaliści i eksperci zajmujący się problemami współczesnej Azji, Ameryki, Kaukazu, Skandynawii, Afryki, Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich. Studenci mogą uczestniczyć w pracach koła naukowego Aktywny Dialog Międzynarodowy, projektach międzynarodowych prowadzonych przez wykładowców oraz programach wymiany międzynarodowej.