• 31 STY 23

  Studiowanie kosmologii pozwala na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu. Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun czy też teoria kwantowej grawitacji będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych. W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. W trakcie studiów studenci poznają nowoczesne metody analizy danych z wykorzystaniem profesjonalnych metod komputerowych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemią.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • programowania oraz praktycznego stosowania metod numerycznych,
  • fundamentalnych teorii fizycznych stanowiących punkt wyjścia dla współczesnych model kosmologicznych,
  • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych,
  • planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych.

   

  Przykładowe przedmioty:

  wstęp do kosmologii, kosmologia – modele ewolucji Wszechświata, wprowadzenie do współczesnych testów obserwacyjnych, cząstki elementarne a budowa Wszechświata, filozoficzne aspekty kosmologii, ogólna teoria względności, astronomia, metody obserwacyjne astronomii, historia kosmologii, uwarunkowania fizyczne życia we Wszechświecie, astrobiologia, astrofizyka, programowanie strukturalne, programowanie obiektowe I, programowanie obiektowe II, narzędzia informatyczne fizyki, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne I, metody numeryczne II, modelowanie i symulacje procesów fizycznych, mechanika i elementy klasycznej teorii pola, mechanika kwantowa, popularyzacja nauki.

  KARIERA I PRACA

  • instytuty badawcze i laboratoria,
  • przemysł kosmiczny,
  • firmy informatyczne,
  • instytucje finansowe.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak specjalności.  Student z 3 bloków przedmiotowych ma możliwość wyboru 2 bloków.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • chemia
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku kosmologia, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studia prowadzone są przez światowej klasy specjalistów z dziedziny kosmologii prowadzących badania w ramach Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej działającej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.