• 22 PAŹ 20

  Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika
  w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”. Znajdują zatrudnienie w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
  • wyceniać nieruchomości,
  • zarządzać nieruchomościami,
  • procedur obrotu nieruchomościami,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
  • procedur gospodarki nieruchomościami.

  Przykładowe przedmioty:
  algebra liniowa, ekonomika rynku nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa, technika nieruchomości, technologie CRM, demografia, metodyka wyceny nieruchomości, ekonometria, inwestycje na rynku finansowym, podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, projekt grupowy operat szacunkowy, wycena podmiotów gospodarczych

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
  • agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
  • firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem w nieruchomości.

  Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych).

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych. Wykładowcy posiadają licencje państwowe z zakresu wyceny nieruchomości. Wykładowcami, którzy posiadają licencje państwowe z zakresu wyceny nieruchomości, są pracownicy z dużym doświadczeniem, w tym dr W. Kuźmiński – były prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.