• 22 PAŹ 20

  Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Nieruchomości są wokół nas, każdy ma z nimi do czynienia w większym lub mniejszym zakresie. Jesteśmy najemcą, właścicielem nieruchomości; otrzymujemy je w ramach spadku, darowizny albo kupujemy. Problemy z gospodarowaniem nieruchomościami dotykają nas w wielu aspektach codziennego życia. Są to opłaty wnoszone za mieszkania, podatki od spadków i darowizn, podatki od nieruchomości czy wreszcie decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
  • wyceniać nieruchomości,
  • zarządzać nieruchomościami,
  • procedur obrotu nieruchomościami,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
  • procedur gospodarki nieruchomościami.

   

  Przykładowe przedmioty:

  ekonomika rynku nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa, technika nieruchomości, metodyka wyceny nieruchomości, inwestycje na rynku finansowym, podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, projekt grupowy operat szacunkowy, wstęp do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wycena podmiotów gospodarczych

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
  • agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
  • firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości lub inwestowaniem w nieruchomości.

  Ponadto nasi studenci samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych).

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA, KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, co umożliwia wybór indywidualnej ścieżki edukacyjnej, dopasowanej do preferencji studenta.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci mają możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości bez konieczności odbywania dodatkowych studiów podyplomowych. Wykładowcy posiadają państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz licencje zawodowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Wykładowcy poza pracą naukową, prowadzą działalność praktyczną w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz analiz związanych z gospodarką nieruchomościami. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.